+359886882592
8ч - 17ч Пон - Пет
София 1164, бул. Христо Смирненски № 1

Покана за Общо събрание на БАУПС – 01.07.2019 – 17.30 – УАСГ, зала 311, ет. 3

Покана за Общо събрание на БАУПС

Покана за Общо събрание на Сдружение „Българска Асоциация по Управление на проекти в строителството“, което ще се състои на 01.07.2019 г. от 17.30 ч. на адрес: гр. София, район Лозенец, бул.”Христо Смирненски” № 1, УАСГ, корпус Б, ет. 3, зала 311 при посочения Дневен ред.

Моля да потвърдите получаването на поканата по електронна поща, като изпратеното от Вас съобщение има следното съдържание: „Потвърждавам получаването на покана за Общо събрание на Сдружение „Българска Асоциация по Управление на проекти в строителството“, което ще се проведе на 01.07.2019 г. от 17:30 ч., на адрес: гр. София, бул. „Христо Смирненски“ №1, УАСГ, корпус „Б“, зала 311“.

С Уважение,

Фантина Рангелова